centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii

 Ceník služeb


Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukázek odpovídající vámi zvolené finanční částce.

Platnost poukázky je jeden rok a je volně přenosná. Určenou částku je možné čerpat za jakékoliv služby, které v našem zařízení nabízíme. Vhodné jako dárek k jakékoliv příležitosti.

Placené procedury lze zaplatit i poukázkami firmy Sodexo - akceptujeme: 

Vital Pass, Flexi Pass  a Dárkový Pass.  

 

1.     Pohybová terapie

- je hlavní náplní fyzioterapie; součástí každého terapeutického postupu je komplexně provedené vyšetření pacienta a navržení nejoptimálnějšího léčebného plánu; v současnosti se jeví jako nejvhodnější individuální přístup k pacientovi, v některých případech mají své místo skupinové formy pohybové terapie 

- v našem zařízení aplikujeme tyto léčebné metody:

- terapie dle Brüggera, DNS cvičení dle Koláře, PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), cvičení při funkční sterilitě dle L. Mojžíšové, MDT terapie dle McKenzie, S-E-T koncept (cvičení na přístroji Terapi Master - Redcord), senzomotorika dle Jandy a Vávrové, cvičení na velkých míčích (Švejcar, FBL koncept), Klappovo lezení a koncept BPP dle Čápové, Posturální terapie dle Raševa s využitím posturomedu a další

- tyto léčebné postupy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (při předložení správně vyplněného poukazu FT 06 ošetřujícím lékařem)                                                  

2.     Manuální terapie

- další z technik užívaných školenými fyzioterapeuty; řeší akutní bolestivé stavy pohybové soustavy pomocí cílených mobilizačních technik a terapie měkkých tkání; terapeuti pracují s kůží, podkožím, svaly, vazivovým a kostěným aparátem, řeší tzv. funkční poruchy pohybového aparátu (bolesti, které nemají příčinu v poruše struktury)

- v našem zařízení aplikujeme tyto manuální metody:

- techniky měkkých tkání, měkké techniky pomocí molitanových míčku dle metody Jebavé, mobilizace periferních kloubů, mobilizace páteře, trakce kloubů

- tyto léčebné postupy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (při předložení správně vyplněného poukazu FT 06 ošetřujícím lékařem)

3.     Preventivní programy

- velký důraz fyzioterapie klade na předcházení bolestivých stavů, hlavními prostředky jsou edukační a pohybové programy, v rámci kterých se pacient naučí pečovat o své tělo z pohledu tělesné kondice a pohybového aparátu, v konceptu školy zad se dozví, jakým způsobem změnit svůj dosavadní život, aby předcházel vertebrogenním obtížím (bolestem v zádech)

- cvičení proti vadnému držení těla, cvičení na velkém míči

- Škola zad (vhodné i jako školení pro firmy

- preventivní činnost není hrazena ze zdravotního pojištění

Preventivní programy:  
Skupinové formy pohybové terapie:  

 Cvičení proti vadnému držení těla - cvičení na velkém míči 
 

 

50,- Kč/ 30 min

Individuální forma:

 Škola zad 

400,- Kč/ 1 hod

4.   Poradenská činnost

 - školení fyzioterapeuti dokážou poradit v oblasti pohybových návyků (pracovní a mimopracovní aktivity), při využívaní ortopedických pomůcek (vhodný výběr a užití transportních pomůcek typů berlí, holí a vozíků, dále ortéz, protéz a dalších kompenzačních pomůcek), při výběru vhodných pohybových aktivit po úrazech a operacích atd.

- poradenská činnost není  hrazena ze zdravotního pojištění   

Poradenská činnost 50,- Kč/ 15 min

5.     Fyzikální terapie

- druhou nejdůležitější složku práce fyzioterapeuta tvoří prostředky fyzikální terapie, která využívá působení fyzikálních podnětů na organismus pacienta; mezi fyzikální podněty patří působení elektrickými impulsy, magnetickým polem, mechanickým drážděním, teplem a chladem, optickými či chemickými vlivy  

- většina těchto léčebný postupů je hrazena ze zdravotního pojištění (při předložení správně vyplněného poukazu FT 06 ošetřujícím lékařem) 

6.    Léčebně - regenerační procedury

- kromě čistě léčebných procedur nabízíme našim pacientům - klientům taktéž některé léčebně - regenerační procedury, které sice mají některé léčivé účinky, zdravotní pojišťovny je však nezařazují do hrazených výkonů

- patří sem: klasické masáže, lymfatické přístrojové masáže, suché uhličité koupele, celkové vířivé koupele a perličkové lázně 

Vodoléčebné procedury: Cena /1 aplikace
vířivá lázeň celková + zábal 200,- Kč
perličková lázeň + zábal 200,- Kč
Masáže:  
masáž klasická částečná (část zad, končetiny…) 130,- Kč
masáž klasická - celá záda 250,- Kč
masáž reflexní 300,- Kč
lymfatická masáž přístrojová- BTL 6000 Lymphastim 140,- Kč

1200,- Kč/10 aplikací

Další:  
rašelinový zábal - částečná aplikace 100,- Kč
infrasauna - Vision 3001 (Marimex) - délka trvání 45 minut, včetně osušek 150,- Kč/osoba

200,- Kč/2 osoby

1500,-  Kč/2 osoby/10 vstupů

 suchá uhličitá lázeň - medicinální CO2 140,- Kč

1200,-  Kč/10 aplikací

7.    Doplňkový prodej

  - v rámci různých pohybových programů se užívá celá řada pomůcek a cvičebních doplňků, které jsme schopni dodat přímo pacientovi a zaučit je k jejich správnému používání

- pomůcky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, na našem pracovišti je prodává    PhDr. Jan Štětkář, IČ 87171911

Výrobek:    
velký míč MAXAFÉ  Ø 53 cm – protiskluzový, dvouplášťový 420,- Kč
velký míč MAXAFÉ  Ø 65 cm -                     -„- 460,- Kč
velký míč MAXAFÉ  Ø 75 cm -                     - „ - 540,- Kč
Over-ball 120,- Kč
molitanový míček  velký Ø 9 cm 30,- Kč
molitanový míček  střední Ø 7 cm 20,- Kč
molitanový míček malý Ø 5 cm 15,- Kč
cvičební pás Thera-band zelený                                                          100,- Kč/1 m
cvičební pás Thera-band červený                                                        90,- Kč/1 m
cvičební pás Thera-band žlutý                                                             80,- Kč/1 m
masážní míček, ježek Ø 6 cm 45,- Kč
masážní míček, ježek Ø 8cm 50,- Kč
masážní míček, ježek Ø 9 cm 70,- Kč
gumové lano, 3 m 180,- Kč
tejpovací páska  Strappal 2,5 cm x 100 cm 80,- Kč
kineziotape BB tape 5cm x 5m 250,- Kč

7.   Ceník služeb pro pacienty jež nejsou plátci zdravotního pojištění

Ošetření bolestivých stavů s využitím měkkých technik, mobilizací kloubů, pohybové terapie 500,- Kč/hodinu
Prostředky fyzikální terapie: Cena za 1 aplikaci
ultrazvuk 30,- Kč
TENS, IF proudy, DD proudy, 30,- Kč
vyšetření I/t křivky 120,- Kč
magnetoterapie 30,- Kč
ultrazvuk + elektroterapie 50,- Kč
vířivá lázeň částečná 100,- Kč
vířivá lázeň celková + zábal 200,- Kč
prohřátí - parafango 40,- Kč

 

 
WebZdarma.cz