centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii

 Tým fyzioterapeutů


    V současné době zajišťují provoz  tři  fyzioterapeuti. Podmínkou pro práci fyzioterapeuta je absolvování buď dřívější formy vzdělávání v oboru rehabilitační pracovník na střední nebo vyšší odborné  škole (diplomovaný  fyzioterapeut)   nebo  ukončení studia  na vysoké škole v oboru fyzioterapeut se získáním akademického titulu Bc. (bakalář)  nebo  Mgr. (magistr)  fyzioterapie.       Kromě základního vzdělání naši pracovníci dále absolvují specializační studia, účastní se různých kurzů a školení k jednotlivým terapeutickým konceptům a technikám. Samozřejmostí jsou účasti na odborných konferencích a seminářích, kde získávají nejnovější informace o trendech v současnosti rychle se rozvíjejícího oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

Vedoucí zařízení:

PhDr. Jan Štětkář - jednatel společnosti

- absolvent vysokoškolského studia fyzioterapie na FTVS UK v Praze

- kurzy: Brüggerův terapeutický koncept, McKenzie terapie, Cvičení dle L.Moj×íšové, Cvičení na nestabilních plochách, Posturální terapie dle Dr. Raševa, Kineziotaping, Senzomotorická stimulace, PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), terapie poruch temporomandibulárního kloubu

- člen UNIFY- profesní organizace fyzioterapeutů

 

Ludmila Štětkářová - jednatelka společnosti

- vystudovala střední odbornou školu - obor rehabilitační pracovník v Brně, poté absolvovala specializační přípravu (atestaci) v oboru léčebná tělesná výchova

- prošla kurzy: Cvičení při funkční sterilitě podle L. Moj×íšové, Spirální dynamika, McKenzie terapie, Sball-therapy, Cvičení dle Schrothové 

Zaměstnanci:


Šárka

Mgr. Šárka Dostalíková

- vystudovala magisterské studium fyzioterapie na FTK v Olomouci

- kurzy a školení: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Metoda Roswithy Brunkow, Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS dle prof. Koláře),  kineziotaping

 

 

Martin Svozil

- je absolventem pomaturitního kvalifikačního studia fyzioterapie, dva roky pracoval jako fyzioterapeut v zahraničí, absolvent specializačního vzdělávacího programu Aplikovaná fyzioterapie

- kurzy a školení: S-E-T koncept (cvičení pomocí zařízení Terapi Master) a Neurac (cvičení pomocí zařízení Redcord), Senzomotorická stimulace, Cvičení na nestabilních plochách, Cvičení na velkém míči (Švejcar), Koncept BPP, terapie poruch temporomandibulárního kloubu, kineziotaping

 

 

 

 

WebZdarma.cz