centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii

 Školící akce, kurzy


Nabídka pro firmy a podniky:    

Škola zad

    Škola zad je název vzdělávácího programu určeného pro všechny, kteří mají těžkou (zvedání těžších předmětů) nebo jednostrannou (sed u počítače, sed v autě, obsluha přístrojů...) práci, při níž pociťují bolesti nebo rychle nastupující svalovou únavu (často spojeno s páteří). Škola zad je preventivní program, kde se učí vhodné pohybové návyky a správné držení těla s cílem eliminace poloh a pohybů, které obtíže vyvolávají. U pracovníků, kteří doposud bolesti nemají, pak škola zad a s ní spojené úpravy pracovního prostředí vedou ke snížení pracovní neschopnosti v budoucnosti. Při výuce se využívá moderních poznatků o funkci páteře jak po stránce teoretické (seznámení s úlohou a možnostmi páteře), tak po stránce praktické, kdy se nácvik jednotlivých prvků provádí v závislosti na druhu práce daného pracovníka.

Podmínky:

- kurz může probíhat na našem pracovišti nebo přímo v daném podniku (pro teoretickou část je nutná školící místnost, optimálně dataprojektor pro prezentaci, praktická část se může uskutečnit  individuálně na pracovišti daného zaměstnance)

- je vhodné kurz (nebo jeho část) po určitém čase zopakovat z důvodu kontroly správného provádění naučených dovedností

Časový harmonogram:

- teoretická část + základní nácvik správného držení těla - trvání přibližně 2h

- praktická část - trvání individuálně dle druhu zaměstnání

Cena:

- dohodou, součástí je teoretická a praktická výuka, studijní materiály 


 

 

 

 

WebZdarma.cz